Quality Pulp Moulding Machines

KMI Pulp Machines Inc je proizvođač visoko kvalitetnih mašina i opreme za reciklažu papira i proizvode od pulpe. Nudimo širok spektar rešenja za sve vaše potrebe pakovanja. Kod KMI Pulp Machines naći će te Pulp Moulding sistem da zadovolji zahteve vašeg preduzeća. Naše mašine su vrhunskog kvaliteta i ne ugrožavaju životnu sredinu, dakle ekološke.

KMI Pulp Machines Inc takođe nudi prilagođavanje naše Pulp Moulding opreme, kao i prilagođavanje dizajna mašina potrebama vaše kompanije.
Naša garancija i ugovor o servisu su uvek tu, da vam pomognu da zadržite vaše mašine na visokom nivou produktivnosti. Klijentima koji ne poseduju KMI opremu, naša preporuka će pomoći da se informišu o popravkama, dopunama ili zamenama ukoliko je to potrebno. 
Nama vi niste samo kupac, vi ste naš partner.
Kvalitet, korisnički servis i dugoročno partnerstvo su stvari na koje se naši klijenti mogu osloniti.

Za više informacija kontaktirajte nas:

Mr. Sandro Basta : graphicset@gmail.com Tel   + 381 63 88 38 556

  

egg_trays